Známé datové zádrhele a nekonzistence

 • v některých souborech jsou záporná čísla zapsaná tak, že minus je na konci, takže většina parserů sloupec načte jako text a převod na číslo běžným způsobem nefunguje
 • některé CSV soubory jsou oddělované čárkou (a obsahují desetinnou tečku), jiné středníkem (s desetinnou čárkou)
 • u číselníků je třeba myslet na to, že můžou obsahovat duplicitní položky (např. stejný kód, jiný název), z nichž každá platí v jiném časovém období - pokud se to neodfiltruje, můžou při napojení JOINem vznikat duplicity.

Doplněno 28. 11. 2019:

 • v číselnících mohou být dvě stejné položky platné v jeden moment, tj. i po profiltrování přes datum (příklad položka 1381 v číselníku položek) - možná je to metodicky správně, ale rozhodně neintuitivní a je potřeba to ošetřit při napojování číselníků
 • [poznámka o URL číselníků a prohlížečů odstraněna: už nerelevantní (URL prohlížečů už mají jinou logiku)]
 • názvy sloupců označující fáze rozpočtového cyklu (ZU_ROZ*) se liší mezi obcemi (výkaz FINM) a státem (výkaz FINU) - není to chyba, ale je to třeba vědět

Doplněno 28. 2. 2020:

 • v číselníku účelových znaků je položka 27983, což je část OP Doprava pro Prahu v roce 2015/16, označena platností začínající po roce 2200.
 • v datech obcí se v roce 2015 vyskytují příjmy s účelovými znaky norských fondů 95028/95528, ačkoli tato položka číselníku platí až od roku 2016.
 • ID položky v datech FINM_2017 doplnění na délku 5 o leading zero, která v XML číselníku není

Doplněno 13. 12. 2019:

 • čistě rozpočtářský poznatek: jsou v Česku obce - mj. Praha - které své příjmy z vlastní činnosti, prodeje majetku a podobných věcí nerozpočtují, ale považují je za část své hospodářské činnosti; v Praze je to dáno statutem. Tyto příjmy se pak do rozpočtu dostávají jako transfer v položce 4131 “Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti”. Není tedy rozumné srovnávat příjmy z vlastní činnosti aj. nebo z transferů mezi obcemi, pokud nevíme, jak to která obec rozpočtově a účetně vykazuje; srovnání může jít líp před výkaz zisků a ztrát než přes rozpočet, je to ale v mnohém hrubší.

Doplněno 20. 1. 2019

 • CSV soubory jsou pojmenované jinak v letech 2010-12 (bez datumu v názvu)
 • IČO v souborech 2010-12 je “obohaceno” o dvě nuly na začátku
 • v některých letech jsou stejná data rozdělená do víc souborů (napříklady rozvahy a výkazy zisků a ztrát 2018, kde jsou MČ zvlášť)

Co v datech není nebo jsem to nenašel

 • zdrojové třídění u rozpočtů samospráv - jen incidentálně jako součást reportu účelového financování
 • údaje o regulaci zaměstnanosti ve veřejném sektoru neboli rozpočtované a skutečné počty zaměstnanců a průměrné platy, ač se sledují a částečně zveřejňují ve státním závěrečném účtu, viz petrbouchal/urednici2019
 • informace o tom, na jakém místě se peníze utratily (pokud vím, plošně se nesleduje, něco je v CEDRu a docela se to ví u eurofondů)

Kde by bylo fajn mít lepší dokumentaci

 • v balíku ROZVAHA nejsou zdokumentované jednotlivé soubory: v excelové dokumentaci je jen ROZV.csv, v balíku ale ROZV[MC]?[1-2].csv; u …MC… jde asi o městské části Prahy, ale není to zjevné (toto se týká jen roku 2018).